Tuyển dụng

Trang chủ » Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 8

Công ty Trung Quy tuyển các vị trí như sau: 1/ Nhân viên kinh doanh 2/ Trợ lý Tổng Giám Đốc