TUYỂN DỤNG THÁNG 8

Công ty Trung Quy tuyển các vị trí như sau:

1/ Nhân viên kinh doanh

2/ Trợ lý Tổng Giám Đốc