Sử dụng các sản phẩm từ nguyên liệu tái chế hiện đang là xu hướng được khá nhiều sự quan tâm của xã hội, bởi không chỉ giá thành hợp lý mà nó còn góp phần bảo vệ môi trường. Một trong những tiêu chuẩn Tái chế không thể không nhắc đến đó là GRS

GRS là một tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện, đặt ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, thực hành của doanh nghiệp về xã hội, môi trường và kiểm soát hóa chất

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu GRS được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm thành phẩm hoặc sản phẩm trung gian nào có chứa ít nhất 20% vật liệu tái chế trong thành phần sản xuất.
Trung Quy được cấp  chứng nhận GRS 4.0