GOTS là tên viết tắt của “tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn cầu”, nó được công nhận như là tiêu chuẩn gia công hàng đầu thế giới cho hàng dệt từ sợi hữu cơ. Nó không chỉ đảm bảo thực vật được trồng hữu cơ mà còn đòi hỏi một quá trình sản xuất có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Tiêu chuẩn này đảm bảo tình trạng hữu cơ của hàng dệt may từ quá trình thu hoạch nguyên liệu thô, sản xuất có trách nhiệm với môi trường và xã hội đến nhãn dán nhằm cung cấp sự đảm bảo đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Tiêu chuẩn GOTS bao gồm việc chế biến, sản xuất, đóng gói, dán nhãn, kinh doanh và phân phối tất cả các hàng dệt may được chế tạo tối thiểu từ 70% sợi hữu cơ tự nhiên có chứng nhận. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không đặt ra các tiêu chí cho sản phẩm da.

Trung Quy được cấp chứng nhật GOTS 6.0