BEST SUPPLIER 2014

CÔNG TY TRUNG QUY ĐẠT DANH HIỆU NHÀ CUNG CẤP TỐT NHẤT 2014(BEST SUPPLIER 2014)
Ngày 27/12/2014 tại Văn phòng Quốc Hội – Vụ công tác Phía Nam, Mạng hội đồng doanh nghiệp Việt Nam, viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức Chương trình công bố Chỉ số Tín nhiệm“ Consumer Conqer Brand – Thương hiệu chinh phục người tiêu dùng, Best Supplier – Nhà cung cấp tốt nhất , Viet Nam Talent Heart Businessman – Doanh nhân tâm tài Việt Nam” năm 2014 dưới sự hỗ trợ giám sát chất lượng của Tổ chức đánh giá và chứng nhận chất lượng quốc tế QMS – Australia tại Việt Nam, cùng sự hỗ trợ của Tổ chức Liên minh International IBA, Hội tư vấn khoa học công nghệ và quản lý TPHCM, nhằm giúp Các doanh nghiệp thành viên nổi bật trong việc xây dựng cải tiến hệ thống năng lực cạnh tranh, nhằm gia tăng lợi nhuận. Khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định, đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp. Với sự tham dự của:
– Ông Nguyễn Xuân Châu – Hàm vụ trưởng, ủy ban dân tộc chính phủ Văn phòng đại diện Tp.HCM
– Ts. Bùi Văn Quyền – Trợ lý bộ trưởng, Hàm vụ trưởng Vụ công tác phía nam – Bộ khoa học công nghệ
– Ông Lê văn Vạn – Vụ trưởng, vụ công tác phía nam – Văn phòng quốc hội
– Ông Lê Minh Khánh– Phó cục trưởng, cục công tác phía nam – Bộ khoa học công nghệ
– Ông Lê Ngọc Trung – Phó cục trưởng, cục công tác phía nam – Bộ công thương
– Ông Lê Bảo Luân – Đại diện tổ chức đánh giá và chứng nhận chất lượng quốc tế QMS – Australia tại Việt Nam.
– Ông Bùi Đình Tuyên – Chủ tịch, Mạng Hội Đồng Doanh Nghiệp Việt Nam – Trưởng Ban Tổ Chức
– TS. Huỳnh Văn Duyên – Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp Vừa Và Nhỏ – Trưởng ban đánh giá tín nhiệm.
Chương trình khảo sát trên tổng số 8000 doanh nghiệp và đã nhận được 310 hồ sơ đăng ký tham gia. Trong đó có 105 hồ sơ thỏa mãn yêu cầu hệ thống Trust Index. Thông qua việc bổ sung và cung cấp các tài liệu cần thiết, kết quả khắc phục làm bằng chứng khách quan trong suốt quá trình đánh giá sự phù hợp với các điều kiện:

Doanh nghiệp:
—Hồ sơ pháp lý được tín nhiệm,
—Bản săc thương hiệu;
—Chất lượng sản phẩm dịch vụ hướng tới sự cải tiến thường xuyên;
—Hệ thống quản lý phù hợp điều kiện mô hình kinh doanh;
—Chiến lược kinh doanh bền vững,
—Thành tích, sự ảnh hưởng
—Công tác bảo vệ môi trường
Doanh nhân:
—Giữ chức vụ lãnh đạo công ty .
—Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp và nơi cư trú;
—Năng động sáng tạo, chịu trách nhiệm trong quản lý và điều hành doanh nghiệp; Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.
—Chủ động trong công tác nâng cao năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ công nhân viên, có chiến lược quy hoạch cán bộ quản lý, kỹ thuật;
—Tham gia tích cực các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp
—Cá nhân và doanh nghiệp được khen thưởng.